Gården

Gården har troligen fått sitt namn efter den första kända ägaren farmannen Johannes Kattlund som levde här i slutet av 1200-talet. En farman var både jordbrukare och handelsman. Nästa kända ägare är tingsdomaren Botulf Kattlund som förekommer i ett dokument från 1412. Därefter finns en Jakob som omtalas som ägare år 1538. Hans grav finns på Grötlingbo kyrkogård. Under 1600-talet heter ägarna Anders, Laurits, Söffren och Per. Dessa var alla domare i Eke ting.

Den sista brukaren hette Jakob Rosendahl och kom från gården Livsugns i Havdhem. Han förvärvade Kattlunds 1882 och drev gården under några decennier. År 1912 sålde Jakob mangårdsbyggnaden och uthusen till amanuensen vid Nordiska Museet, fil dr Sune Ambrosiani, som i sin tur sålde gården vidare 10 år senare till Gotlands fornvänner. Marken hade redan tidigare sålts av Jakob Rosendahl till kringliggande gårdar.

Mangårdsbyggnaden består dels av två medeltida stenhus samt tillbyggnader som tillkommit under seklerna. Ladugårdslängan är ursprungligen medeltida men försågs med en övervåning 1815, den får med sina skydd för de utskjutande bjälkarna ett mycket karaktäristiskt utseende. Den långa bodlängan samt tröskvandringen tillkom på 1800-talet.

Kattlundsgården ägs sedan 1920-talet av Gotlands fornvänner och arrenderades i 20 år til av entreprenörerna Kerstin Johansson Norrby och Monica Johansson.  Mor och dotter som tycker att Kattlundsgården var en fantastisk arbetsplats med spännande möten mellan människor. Efter säsongen 2022 avslutade Kerstin och Monica sin tid på Kattlunds.